บทวิเคราะห์พืชจีเอ็มโอของไทย

ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ พืชจีเอ็มโอ

ในขณะที่พืชจีเอ็มโอยังคงเสมือนปริศนามืดดำสำหรับประเทศไทย แต่กับ 27 ประเทศทั่วโลกแล้ว กลับเป็นตัวกระตุ้นรายได้เกษตรกร พัฒนาเศรษฐกิจชาติ

ล่าสุดเว็บไซต์ https://www.pir.sa.gov.au เกี่ยวกับอุตสาหกรรมอาหารและการเกษตรของออสเตรเลีย รายงานว่า รัฐบาลแห่งรัฐออสเตรเลียใต้ (South Australia) เตรียมยกเลิกการห้ามปลูกพืชจีเอ็มโอ

แนวคิดนี้เกิดขึ้นหลังจากที่ได้มีการทบทวนการห้ามปลูกเมื่อปี 2561 โดยศาสตราจารย์ Kym Anderson นักเศรษฐศาสตร์ชาวออสเตรเลีย จากมหาวิทยาลัยแอดิเลด (University of Adelaide)

โดย Kym Anderson ระบุว่า เมื่อคิดเชิงเศรษฐศาสตร์ ตั้งแต่รัฐบาลแห่งรัฐออสเตรเลียใต้ บังคับใช้ พ.ร.บ.จัดการพืชดัดแปลงพันธุกรรม พ.ศ.2547 ห้ามปลูกพืชดัดแปลงพันธุกรรมที่ใช้เป็นอาหาร ทำให้เกษตรกรมีค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่า 33 ล้านดอลลาร์ออสเตรเลีย

หากยกเลิกกฎหมาย…เงินส่วนนี้จะไหลเข้าสู่กระเป๋าเกษตรกร

รัฐบาลของรัฐต้องกลับมาทบทวน พร้อมกับมีมติเตรียมยกเลิกกฎหมาย ขณะนี้อยู่ระหว่างขั้นตอนเปิดรับฟังความคิดเห็นของประชาชน โดยสามารถเสนอความเห็นได้จนถึงวันที่ 30 กันยายนนี้

จากนั้นคำปรึกษาคำแนะนำจะถูกส่งไปยังผู้ว่าการรัฐ โดยมีเป้าหมายที่จะปรับปรุงกฎหมายใหม่ภายใน 1 ธ.ค.นี้ เพื่อให้เกษตรกรเตรียมความพร้อมสำหรับฤดูกาลเพาะปลูกในปี 2563

รัฐบาลเขาให้ความสำคัญกับความคิดเห็นและความรู้สึกของประชาชนทุกภาคส่วน จะทำอะไร หรือออกกฎหมายแต่ละที ต้องให้ภาคประชาชนมีส่วนร่วม

Comments

mood_bad
  • No comments yet.
  • chat
    Add a comment