ปลุกกระแสรักษ์โลกด้วย เมลามีน Upcycled หนุนเศรษฐกิจหมุนเวียน Circular Economy

บริษัท แม็คโคร จำกัด (มหาชน) ร่วมมือกับ บริษัท ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ จำกัด (มหาชน) และ บริษัท ไทย เคเค อุตสาหกรรม จำกัด ดันโครงการ “เมลามีนรักษ์โลก นวัตกรรมสู่โลกสีเขียว” ปลุกกระแสรักษ์สิ่งแวดล้อมให้ผู้ประกอบการโฮเรก้า ด้วยการเปิดรับคืนผลิตภัณฑ์เมลามีนเก่ามาแลกรับคูปองเงินสด เพื่อนำมาเข้าสู่กระบวนการ Upcycling ส่งเสริมให้เกิดเศรษฐกิจหมุนเวียน เพื่อการบริโภคอย่างยั่งยืน (Circular Economy)

“โครงการ “เมลามีนรักษ์โลก นวัตกรรมสู่โลกสีเขียว” เพื่อส่งเสริมให้ผู้ประกอบการได้มีส่วนร่วมในการลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมโดยที่ไม่ต้องทิ้งภาชนะเก่าที่ใช้แล้วให้เป็นขยะที่สูญเปล่า พร้อมพัฒนาภาชนะและบรรจุภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ทั้งยังเป็นทางเลือกในการรักษ์โลกให้แก่ผู้ประกอบการร้านอาหาร โรงแรมและธุรกิจจัดเลี้ยงในเขตพื้นที่จังหวัดนครราชสีมาประมาณ 5,000 ราย และกลุ่มลูกค้าทั่วไป 18,000 รายสามารถเลือกใช้ภาชนะและบรรจุภัณฑ์ที่มีคุณภาพและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม” คุณสนมชนม์ จินานนท์ รองผู้อำนวยการ ฝ่ายบริหารสินค้าอุปโภค บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน) กล่าว

คุณสนมชนม์ จินานนท์ รองผู้อำนวยการ ฝ่ายบริหารสินค้าอุปโภค บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน)

สำหรับโครงการ “เมลามีนรักษ์โลก นวัตกรรมสู่โลกสีเขียว” ในครั้งนี้ แม็คโครจะเปิดจุดให้บริการรับคืนภาชนะเมลามีนที่ไม่ใช้แล้ว โดยลูกค้าจะได้รับ E-Coupon เป็นส่วนลดสำหรับซื้อผลิตภัณฑ์ใหม่ ตั้งแต่วันนี้ถึง 25 กุมภาพันธ์ 2563 ณ แม็คโครสาขานครราชสีมา สาขานครราชสีมา 2  และปากช่องเท่านั้น


นายสนั่น อังอุบลกุล ประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการ บริษัท ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ จำกัด (มหาชน) ยังกล่าวอีกว่า “ผลิตภัณฑ์เมลามีนที่ไม่ใช้แล้ว ควรจะนำมาผ่านกระบวนการเพื่อกลับมาใช้ใหม่ได้ ซึ่งสินค้าเมลามีนไม่สามารถรีไซเคิลได้เหมือนพลาสติกทั่ว ๆ ไป แต่สามารถนำมาอัพไซเคิล (Upcycle) ได้”

ทั้งนี้ เมลามีนเก่าที่ได้รับคืนทั้งหมดจึงถูกนำเข้าสู่กระบวนการผลิตที่เรียกว่า Upcycling  โดยเริ่มต้นนำเมลามีนเก่ามาทำการบดและคัดแยกสิ่งสกปรก และนำมาเมลามีนบดสะอาดมาใช้เป็นวัตถุดิบในการทำเมลามีนและขึ้นรูปใหม่ ซึ่งจะมีการผสมวัตถุดิบอื่นเพิ่มเติมเพื่อปรับคุณสมบัติของผลิตภัณฑ์ที่มีมาตรฐานและคุณภาพดี ซึ่งสินค้าเมลามีนรักษ์โลกแบบ Upcycling จะมีทั้งหมด  4  แบบ  ราคาเริ่มต้น  79   บาท ซึ่งมีวางจำหน่ายที่แม็คโคร สาขานครราชสีมา เท่านั้น เนื่องจากมียอดจำหน่ายสินค้าเมลามีนสูงสุดเป็นลำดับต้น ๆ และมีแนวโน้มเติบโตสูงขึ้นจากการพัฒนาจังหวัดนครราชสีมาและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ซึ่งเป็นประตูการค้าสู่ CLMV  นอกจากนี้ การขนส่งสามารถทำได้ง่ายและมีประสิทธิภาพเพราะอยู่ใกล้กับโรงงานของบริษัทศรีไทยซุปเปอร์แวร์ จึงทำให้เป็นสาขาแรกที่มีการดำเนินโครงการ อย่างไรก็ดีในอนาคตหากโครงการดังกล่าวได้รับการต้อนรับเป็นอย่างดี บริษัท ฯ จะมีการขยายผลไปสู่จังหวัดอื่น ๆ เพื่อให้ครอบคลุมทั่วประเทศ

Comments

mood_bad
  • No comments yet.
  • chat
    Add a comment