ลดต้นทุน Logistic ด้วย Lean Inventory Solution

Lean Inventory Solution คือ เทคนิคในการลดต้นทุนสินค้าคงคลัง และเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการสินค้าคงคลังตามความต้องการของลูกค้า และเพื่อเพิ่มผลประกอบการหรือกำไรให้มากขึ้นอีกด้วย ด้วยการเพิ่มรอบการหมุนเวียนของสินค้าคงคลัง เพิ่มพื้นที่การจัดเก็บในคลังสินค้าอย่างมืออาชีพ และสนับสนุนการผลิตให้สามารถป้อนวัตถุดิบได้อย่างต่อเนื่องโดยไม่จำเป็นต้องมีสต็อกสินค้าจำนวนมากด้วยหลักการต่อไปนี้

ขอบคุณเทคนิคๆดีจาก Logistic Network ด้วยค่ะ

Comments

mood_bad
  • No comments yet.
  • chat
    Add a comment