วัสดุชีวภาพปราศจากสารเคมี 100% จาก Tenith Innovation

Tenith Innovation เป็นนวัตกรรมจากเด็กหนุ่มชาวอินเดียวัย 11 ปี ที่มีชื่อว่า Tenith Adithyaa ซึ่งอาศัยอยู่ในเขตชนบทของประเทศอินเดีย นวัตกรรมดังกล่าวถูกคิดค้นจากการสังเกตของ Tenith ที่พบเห็นขยะจากธรรมชาติ เช่น เศษใบไม้ ใบตองเพราะเกษตรกร ณ ที่นั้นไม่มีความรู้เรื่องเทคโนโลยีการเก็บรักษา Tenith จึงได้ทำการทดลองเพื่อหาวิธีเพิ่มประสิทธิภาพอายุของใบไม้เหล่านั้น ให้เป็นวัสดุธรรมชาติที่คงทนถาวร

จากการทดลองดังกล่าว Tenith ก็ได้ค้นพบวิธีการยืดขยะธรรมชาติดังกล่าว โดยการทดลองได้ลองนำใบตองมายืดอายุ จากเดิมใบตองนั้นมีอายุเพียง 3 วัน การทดลองนี้สามารถยืดอายุใบตองได้นานถึง 3 ปี โดยปราศจากสารเคมี ถึงแม้ว่าการทดลองดังกล่าวจะยืดอายุได้จริง แต่เรื่องของสีใบนั้นยังมีการเปลี่ยนแปลง แต่ไม่เป็นอันตราย

ใบตองธรรมชาติอายุ 3 วัน
ใบตองที่ผ่านกระบวนการยืดอายุเป็นระยะเวลา 1 ปี
ใบตองที่ผ่านกระบวนการยืดอายุเป็นระยะเวลา 3 ปี

จากการค้นพบดังกล่าวทำให้ Tenith Innovation เป็นที่โด่งดังและได้รับการตอบรับที่ดี จากกระแสรักษ์โลก จึงได้คิดค้นขยายการทดลองเป็นเชิงอุตสาหกรรม โยมีชื่อว่า เทคโนโลยี BANANA LEAF ที่ผลิตและจำหน่ายภาชนะที่ทำจากธรรมชาติ 100% นอกจากนี้ยังมีสมบัติทั้งแข็งแรง ทนความร้อน ความเย็นอีกด้วย หากท่านผู้อ่านท่านใดสนใจ หรืออยากทราบรายละเอียดเพิ่มเติม สามารถอ่านเพิ่มเติมได้ที่ www.technologybananaleaf.com

Comments

mood_bad
  • No comments yet.
  • chat
    Add a comment