Tag: แพ็ค พริ้นท์อินเตอร์เนชั่นแนล

Aug 21
สมาคมการบรรจุภัณฑ์ไทย ชี้เป้าไทยสู่ฮับบรรจุภัณฑ์-การพิมพ์

สมาคมการบรรจุภัณฑ์ไทย ชี้เป้าไทยสู่ฮับบรรจุภัณฑ์-การพิมพ์ รับดีมานด์ปี 63 สดใส…

Aug 01
แพ็ค พริ้นท์อินเตอร์เนชั่นแนล 2019 ศูนย์รวมนวัตกรรมด้านการบรรจุภัณฑ์และการพิมพ์

“แพ็ค พริ้นท์อินเตอร์เนชั่นแนล 2019” ศูนย์รวมนวัตกรรมด้านการบรรจุภัณฑ์และการพิมพ์