Xiaomi เปิดตัวถ้วยอุ่นร้อนด้วย Wireless Charging

Xiaomi เปิดตัวถ้วยอุ่นร้อนได้เอง เพียงนำไปวางบน wireless charging ซึ่งถ้วยดังกล่าวเป็นวัตกรรมเซรามิกที่บริสุทธิ์  ปลอดภัยและทนทาน ทั้งถ้วยกันน้ำ และผู้ใช้สามารถทำความสะอาดได้ตามต้องการในระหว่างการใช้งาน

ถ้วยอุ่นร้อนจะรักษาอุณหภูมิคงที่ 55 °C ผ่าน wireless charging ซึ่งเป็นการทำความร้อนที่ปลอดภัยกว่าและเสถีย นอกจากนี้ wireless charging ยังสามารถนำไปชาร์จกับสมาร์ทโฟนได้อีกด้วย เรียกได้ว่าเป็นที่ตื่นตาตื่นใจทางด้านไอที และอาหารกันเลยทีเดียว ถ้วยอุ่นนี้ได้จำหน่ายทางประเทศจีนราคาอยู่ที่ 189 หยวน (ประมาณ 850 บาท)

Comments

mood_bad
  • No comments yet.
  • chat
    Add a comment